Twórczość Marii Konopnickiej i Ewy Szelburg Zarembiny

W dniu 10 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Marii Konopnickieji Ewy Szelburg Zarembiny”.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z nauczycielami. Przewodnicząca jury Dyrektor ZSS w Kadłubie s. Jolanta Wojtaszak wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom. Po ekscytujących emocjach, nagrodzonych czekał słodki poczęstunek, gdzie w przyjacielskiej atmosferze mogli porozmawiać i wymienić się swoimi wrażeniami.      

Na konkurs przesłano łącznie 96 praz z 10 szkół specjalnych województwa opolskiego, w kategorii klas I-III 21 prac , w kategorii klas IV–VI 22 prace oraz  klasy gimnazjalne 53 prace.
Organizatorzy dziękują za tak liczny udział w konkursie, pomysłowość w wykonaniu prac oraz wielkie zaangażowanie i już dziś zapraszają na kolejną edycję konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

Koordynatorami konkursu były pani Barbara Macygon i pani Monika Szendzielorz.